Articles

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

DUTB sklenila posel z družbo Noži Ravne

DUTB je v letu 2014 od Abanke Vipa d.d. pridobila terjatve do družbe Sistemska tehnika d.o.o. V aprilu 2015 je sodelovala na dražbi v stečajnem postopku Skupine Viator & Vektor d.d. – v stečaju, na kateri je odkupila 90% lastniški delež Sistemske tehnike d.o.o. in 100% delež Sistemske tehnike Armas d.o.o., z namenom, da poenostavi strukturo transakcije za potencialnega kupca in skupaj proda lastniška deleža in terjatve. Danes je DUTB z družbo Noži Ravne d.o.o., ki je ponudila najboljše nakupne pogoje v konkurenčnem procesu, podpisala pogodbo o prodaji lastniškega deleža ter kreditov Sistemske tehnike d.o.o. in lastniškega deleža Sistemske tehnike Armas d.o.o. Podjetji, ki sta bili vrsto let naprodaj v okviru stečajnega postopka Skupine Viator & Vektor d.d. – v stečaju, bosta tako imeli priložnost nadaljnjega razvoja pod okriljem strateškega lastnika.

Attachments