Articles

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Prodaja obveznic RS-38

DUTB je 5. 10. 2015 izvedla zbiranje zavezujočih ponudb za prodajo 1.490.087 lotov obveznic RS-38, ki jih ima DUTB v lasti. DUTB se je odločila prodati obveznice RS-38 zaradi poplačila prve izdaje obveznice DUT01, ki zapade v plačilo 15. 12. 2015 v višini 502,5 milijona EUR ter zapadlih obresti iz naslova vseh izdanih obveznic v višini 45,5 milijona EUR, skupno torej 548,0 milijona EUR.
DUTB je prejela ponudbe za nakup 3.875.087 lotov obveznic RS-38 kar pomeni preplačila v višini 2,6 krat ponujene količine. DUTB je sprejela ponudbe devetih ponudnikov ter prodala vseh 1.490.087 lotov obveznic RS-38. Dosežena povprečna tehtana letna donosnost do dospelosti vseh sprejetih ponudb je znašala 0,36 %. Poravnava obveznosti med pogodbenimi strankami bo izvedena 7. 10. 2015.

Attachments