Articles

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Na čelu DUTB odslej dr. Marko Simoneti in dr. Imre Balogh

Upravni odbor DUTB (UO) je na današnji seji za predsednika UO imenoval dr. Marka Simonetija. V skladu z 273. členom Zakona o gospodarskih družbah je imenoval tudi novega glavnega izvršnega direktorja, ki je postal dr. Imre Balogh. Janez Škrubej in Aleš Koršič ostajata člana UO in izvršna direktorja DUTB. Kljub ožji sestavi petih članov je UO DUTB sklepčen.

UO se je danes seznanil z odločitvijo Vlade RS iz preteklega tedna o razrešitvi dr. Larsa Nyberga z mesta predsednika in odpoklicem Torbjörna Månssona z mesta člana UO DUTB. UO je razrešil Torbjörna Månssona tudi z mesta glavnega izvršnega direktorja družbe. Upravni odbor je predlagal sporazumno prekinitev pogodbe s Torbjörnom Månssona in predlagal organizirano in učinkovito predajo poslov, ki bo potekala v naslednjih dneh. Ob tem so člani odbora obema izrazili hvaležnost ter priznanje za njun pomemben prispevek pri vzpostavitvi in razvoju družbe od njene ustanovitve do danes.

Imre Balogh bo nastopil funkcijo začasnega glavnega izvršnega direktorja z jutrišnjim dnem in jo bo opravljal do izvedbe mednarodnega razpisa za stalnega izvršnega direktorja, kot to nalaga ZUKSB. Njegova plača bo skladna z veljavno plačno politiko DUTB, njegova položaj neizvršnega direktorja bo med tem v mirovanju. Izvršna direktorja Janez Škrubej in Aleš Koršič bosta v naslednjih dneh prejela predlog nove pogodbe o zaposlitvi, ki bo v celoti skladna z veljavno plačno politiko DUTB.

Z namenom, da bi zagotovili verodostojen postopek izbire novega stalnega izvršnega direktorja, se je UO odločil, da bo vladi podal naslednje predloge:

  • da imenuje novega neizvršnega direktorja in tako okrepi sestavo sedanjega UO. Glede na njegovo trenutno sestavo, UO hkrati predlaga vladi, da okrepi neodvisnost odbora z novim članom z mednarodnimi izkušnjami na področju prestrukturiranja terjatev;
  • z namenom krepitve korporativnega upravljanja DUTB, UO vladi predlaga, naj v statutu oziroma v ZUKSB jasno opredeli pooblastila neizvršnih direktorjev, da imenujejo in razrešujejo izvršne direktorje, ki s tem avtomatično postanejo člani UO;
  • da opredeli novo plačno politiko na način, ki bo v mednarodnem merilu omogočala konkurenčno nagrajevanje in pritegnila izkušene mednarodne ter domače strokovnjake za položaj izvršnih direktorjev DUTB.
Attachments