Articles

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

NPU na DUTB izvedla preiskavo, nihče ni bil pridržan

Danes zjutraj je bila v DUTB izvedena kriminalistična preiskava, ki jo je DUTB v skladu z napovedmi Računskega sodišča pričakovala. NPU ni pridržala nobenega zaposlenega, prav tako nihče ni bil odpeljan na zaslišanje.

Kot je Računsko sodišče že napovedalo v javnosti, je svoje ugotovitve revizije poslovanja DUTB v letu 2013 odstopilo v preiskavo NPU, ki je bilo kot v vseh ostalih takšnih primerih ugotovitve dolžno preiskati. NPU pri tem ni pridržala nobenega zaposlenega, prav tako nihče ni bil odpeljan na zaslišanje.

Kriminalisti so pregledali dokumentacijo in poslovne prostore v vseh treh nadstropjih DUTB. Preiskava se je nanašala na poslovanje v letih 2013 in 2014, predvsem je povezana s sklenjenimi pogodbami v tem času. DUTB kriminalistom in preiskovalcem nudi vso podporo pri ugotavljanju dejstev in pridobivanju dokumentacije.

Attachments