Articles

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

DUTB računskemu sodišču predložila dopolnjena interna akta in podpisane pogodbe o zaposlitvi izvršnih direktorjev

Danes, dne 23. 10. 2015, je zasedal upravni obor DUTB d.d. in sprejel poročilo o ukrepanju na podlagi poziva Računskega sodišča za odpravo nesmotrnosti pri DUTB d.d. z dne 22. 9. 2015. V okviru tega poročila je DUTB d.d. predložila Računskemu sodišču RS dva dopolnjena interna akta:

  • Navodila za spremljanje zakonsko določenih ciljev Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d.,
  • Navodila glede postopkov v Družbi za upravljanje terjatve bank, d.d., povezanih z ukrepi za krepitev stabilnosti bank v RS.

Poleg tega so poročilu Računskemu sodišču priložene nove podpisane pogodbe o zaposlitvi z izvršnimi direktorji: Dr. Imre Balogh, Janez Škrubej, Aleš Koršič, ki so popolnoma usklajene z veljavno Politiko prejemkov, ki jo je dne 5. 3. 2015 sprejela Vlada RS.

Attachments