Articles

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Obvestilo o pripojitvi

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. (DUTB), Davčna ulica 1, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Dne 23. 5. 2016 so bile na DUTB pripojene štiri odvisne družbe, in sicer FACTOR-IN d.o.o., FACTOR PROJEKT d.o.o., PROBANKA LEASING d.o.o. in PROBANKA NEPREMIČNINE d.o.o. Vse štiri družbe so bile zaradi pripojitve izbrisane iz sodnega registra, hkrati pa so vse pravice in obveznosti prevzetih družb prešle na DUTB kot njihovega pravnega naslednika.

Besedilo sporočila bo dostopno na spletni strani 5 let od datuma objave.
DUTB
Attachments