Articles

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Obvestilo o sklepih skupščine DUTB

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. (DUTB), Davčna ulica 1, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Vlada Republike Slovenije je na 86. redni seji dne 5. 5. 2016 v vlogi skupščine DUTB med drugim sprejela naslednje sklepe:

1. Vlada Republike Slovenije je kot skupščina DUTB pooblastila upravni odbor DUTB, da izvede vse potrebne aktivnosti za povečanje osnovnega kapitala DUTB. Osnovni kapital se poveča za nominalni znesek 4,61 milijona evrov oziroma za 2.305.000 delnic.

Ta sklep ima naravo statutarnega sklepa o spremembi Statuta DUTB in je na njegovi podlagi upravni odbor DUTB pooblaščen za sprejem sprememb in uskladitev statuta z njegovo vsebino.

2. Republika Slovenija delnice DUTB vplača s stvarnim vložkom terjatve Republike Slovenije do družb v Skupini Cimos po emisijski vrednosti 2 evra za eno delnico, kar pomeni skupaj za največ 4,61 milijona evrov emisijske vrednosti.

Besedilo tega sporočila bo dostopno tudi na spletni strani družbe, www.dutb.eu, 5 let od datuma objave.

DUTB

Attachments