Articles

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Obvestilo o sklepih skupščine DUTB

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. (DUTB), Davčna ulica 1, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Vlada Republike Slovenije je na 54. redni seji dne 6. 10. 2015 v vlogi skupščine DUTB med drugim sprejela naslednje sklepe:
  1. Vlada Republike Slovenije je odpoklicala Torbjörn Månsson, rojenega 14. 3. 1967, z mesta člana upravnega odbora DUTB.
  2. Vlada Republike Slovenije se je seznanila s Poslovnim načrtom DUTB za obdobje 2015 - 2022.
  3. Vlada Republike Slovenije je za obdobje 2015 - 2017 določila naslednje ciljne vrednosti parametrov oziroma kazalnikov poslovanja DUTB:
​Parameter/kazalnik poslovanja​20152016​2017​
​Minimalni ustvarjeni prilivi (v milijonih EUR)​162323​511​
​Ustvarjeni prilivi/začetna prenosna vednost sredstev​10%​10%10%​
​ROE (čisti dobiček/povprečni kapital)​8%​8%​8%
​Stroškovna učinkovitost (stroški poslovanja/povprečna sredstva v upravljanju)​1,0%​1,2%​1,4%

Besedilo tega sporočila bo dostopno tudi na spletni strani družbe, www.dutb.eu, 5 let od datuma objave.

DUTB
Attachments