Articles

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Obvestilo o sklepih skupščine DUTB

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. (DUTB), Davčna ulica 1, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Vlada Republike Slovenije je na 52. redni seji dne 10. 9. 2015 v vlogi skupščine DUTB med drugim sprejela naslednje sklepe: 

Vlada Republike Slovenije je sprejela Letno poročilo DUTB za leto 2014.
Vlada Republike Slovenije je podelila razrešnico Upravnemu odboru DUTB za poslovno leto 2014.

 
Besedilo tega sporočila bo dostopno tudi na spletni strani družbe, www.dutb.eu, 5 let od datuma objave.

DUTB
Attachments