Articles

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Nerevidirano polletno poročilo DUTB 2015

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., in veljavne zakonodaje Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. (v nadaljevanju: DUTB), Davčna ulica 1, Ljubljana, v priponki objavlja nerevidirano polletno poročilo za obdobje januar – junij 2015.

DUTB se je v prvi polovici leta 2015 osredotočala na upravljanje sredstev, ki jih je konec leta 2013 in v drugi polovici leta 2014 prevzela od štirih slovenskih bank. V prvi polovici leta je z upravljanjem sredstev ustvarila 173,2 milijona EUR denarnih sredstev, kar predstavlja 10,8 % sredstev v upravljanju. Tako je že v prvem polletju dosegla zakonsko zahtevo o letni odprodaji vsaj 10 % sredstev. Največji prilivi so bili ustvarjeni s prodajo paketa terjatev do štirih družb v aprilu 2015.

Čisti poslovni izid je bil v prvem polletju negativen v višini 42,6 milijona EUR. Lastniški kapital se je v prvi polovici leta znižal za 40,5 milijona EUR na 134,6 milijona EUR. Zahteve po 8% letni donosnosti na kapital, ki jo pred DUTB nalagajo Smernice za delovanje Družbe za upravljanje terjatev bank, DUTB v prvi polovici leta ni dosegla. Razlogi za negativen čisti poslovni izid ter znižanje kapitala so bili:

Ocena poštene vrednosti sredstev v upravljanju se ni povečala v zadostni višini, da bi lahko pokrila vse stroške financiranja iz naslova dolga, ki so v prvem polletju znašali 34,6 milijona EUR in operativne stroške v višini 6,3 milijona EUR, ob tem, da je DUTB v prvem polletju imela tudi 4,0 milijona EUR finančnih prihodkov iz naslova državnih obveznic.
Ocene poštene vrednosti posojilnega, lastniškega in nepremičninskega portfelja, vključujoč prejeta denarna sredstva iz naslova njihovega upravljanja v prvem polletju, so ob polletju v primerjavi z ocenami poštene vrednosti konec leta 2014 ostale skoraj nespremenjene oziroma so se znižale za 0,2 %. Ocene bodočih prilivov v nekaterih primerih prestrukturiranja so se znižale oziroma odložile bolj v prihodnost v primerjavi z predhodnimi ocenami, kar je vplivalo na znižanje ocene poštene vrednosti posojil v teh primerih.
Da bi DUTB dosegla letno 8 % donosnost na kapital, bi morale ocene poštene vrednosti sredstev v prvem polletju, skupaj s prejetimi denarnimi sredstvi, narasti za 2,4 % glede na oceno poštene vrednosti sredstev konec decembra 2014.

Ne glede na čisto izgubo in znižanje lastniškega kapitala v prvem polletju 2015 je DUTB od pričetka svojega delovanja povečala vrednosti lastniškega kapitala za 41 % glede na pošteno vrednost lastniškega kapitala po prevzemu slabih sredstev od štirih državnih bank.

Nerevidirano polletno poročilo DUTB 2015 bo dostopno tudi na spletni strani družbe, www.dutb.eu, 5 let od datuma objave.

Poslovodstvo DUTB

Attachments