Articles

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Objava revidiranega letnega poročila DUTB, d.d. za leto 2014

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. (DUTB), Davčna ulica 1, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

V skladu z določili Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., objavlja revidirano Letno poročilo družbe za poslovno leto 2014.

Upravni odbor DUTB je na svoji seji, dne 4. 8. 2015, v skladu z določili 24. člena Statuta Družbe za upravljanje terjatev bank d.d., obravnaval in preveril revidirano letno poročilo DUTB za leto 2014.

Družba je z javno objavo na spletnih straneh Ljubljanske borze, d.d., dne 30. 4. 2015, najavila odložitev javne objave revidiranega letnega poročila, in sicer zaradi zamude pri revidiranju računovodskih izkazov vsled prenosa slabih sredstev iz Banke Celje, d.d. na DUTB, konec leta 2014.

Revizijo računovodskih izkazov je opravila revizijska družba KPMG Slovenija, d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana, in o njih izdala mnenje brez pridržka.

Letnega poročila še ni potrdila Vlada RS v vlogi skupščine DUTB.

Revidirano letno poročilo DUTB bo dostopno tudi na spletni strani družbe, www.dutb.eu, 5 let od datuma objave.

Poslovodstvo DUTB

Attachments