Articles

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Konverzija dolga v lastniški delež DUTB

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. (v nadaljevnju: DUTB)  je sprejela odločitev o prevzemu nepremičnin večjih slovenskih upravljavcev hotelov, katerih terjatve upravlja. S kombinacijo finančnega in poslovnega prestrukturiranja DUTB v naslednjih dveh do petih letih načrtuje izboljšanje poslovnih rezultatov hotelov in pripadajočih sredstev, ki so danes pod slovenskim povprečjem. Gre za nov strateški pristop, s katerim bo DUTB tako finančno kot operativno razvijala svoja sredstva v tej panogi. DUTB ocenjuje, da bo na ta način zagotovila 60-odstotno povečanje vrednosti sredstev, ki bodo povrnjena Sloveniji in njenim davkoplačevalcem.

V naslednjih dveh do petih letih načrtuje, da bodo ta sredstva prevzela vodilno vlogo v panogi in postala pravi paradni konji v regiji, na ravni primerljivosti z evropskimi standardi uspešnosti. Gostinstvo je ena najpomembnejših gospodarskih panog v Sloveniji, saj predstavlja 13% BDP-ja. DUTB, ki ima v svojem portfelju izpostavljenost do 30% vseh hotelskih kapacitet v Sloveniji, pričakuje da bo s to potezo zagotovila pozitivne ekonomske učinke za gostinski sektor. 

Gre za 41 hotelov s spremljevalnimi kapacitetami, povezanimi z družbami Sava Turizem in Sava Turizem TMC, Istabenz Turizem, Hoteli Bernardin, NFD holding, Hotel Marita, MPM Engeneering, Thermana, Mestna vrata, RG Hauptman in Športni center Pohorje.

Vizija DUTB vključuje oblikovanje zdravega in dobro vodenega poslovanja, podprtega z investicijami, ki bodo zagotavljale dobičkonosnost in rast tudi onstran meja Slovenije. Pri tem se bo DUTB osredotočala na naslednja področja: zagotavljanje odličnosti na področju upravljanja prihodkov in donosov znotraj celotnega portfelja, optimizacijo obratovalnih stroškov in ustvarjanje stroškovnih sinergij v portfelju, neposredne naložbe nazaj v sektor, še posebej v dejavnosti in zaposlene, ki so neposredno povezani z ustvarjanjem odlične uporabniške izkušnje gostov, in - če bo to potrebno zaradi optimizacije vrednosti - tudi ločitev dejavnosti upravljanja hotelskih blagovnih znamk od dejavnosti upravljanja nepremičnin.

Največji delež v portfelju predstavljajo sredstva, povezana z družbo Sava Turizem. Z unovčitvijo svojih terjatev je DUTB pridobila 71 % delež v družbi Sava Turizem d.d., svoji novoustanovljeni družbi za upravljanje premoženja pa je prodala nekaj manj kot 29-odstotni kapitalski delež omenjene družbe. To pomeni da bo imela DUTB v posredni ali neposredni lasti približno 99,05-odstotni delež v družbi Sava Turizem, pri čemer se je zavezala k pravični obravnavi ostalih upnikov Save d.d.

Za konverzijo dolga v sredstva se je DUTB odločila potem, ko se je izkazalo, da skupaj z drugimi upnicami ne bo mogla podpreti Savinega načrta finančnega prestrukturiranja. 

Ministrstvi za finance in gospodarstvo sta seznanjeni z vsemi podrobnostmi načrta in ukrepov DUTB. DUTB je prepričana, da je iskanje sinergij, ki jih omogoča večji portfelj sredstev, koristno in skladno s cilji državne klasifikacije sredstev.

Besedilo tega sporočila bo dostopno tudi na spletni strani družbe, www.dutb.eu, 5 let od datuma objave.

Poslovodstvo DUTB
Attachments