Articles

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Sklep Vlade RS kot skupščine DUTB

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. (DUTB), Davčna ulica 1, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

DUTB je 18. 11. 2014 prejela sklep Vlade Republike Slovenije kot skupščine DUTB, da mora DUTB skleniti negativne anekse s SID banko kot zastopnico Republike Slovenije, s katerimi se bo DUTB odpovedala unovčevanju poroštev na podlagi Zakona o jamstveni shemi RS (ZJShemRS). Dodatno sklep zahteva tudi, da mora DUTB v proračun Republike Slovenije vrniti že prejeta izplačila unovčenih poroštev v roku 15 dni od prejema sklepa.

DUTB je 3. 12. 2014 v skladu s sklepom Vlade Republike Slovenije v proračun Republike Slovenije vrnila že prejeta izplačila unovčenih poroštev v višini 2.175.877,55 EUR.

Besedilo tega sporočila bo dostopno tudi na spletni strani družbe, www.dutb.eu, 5 let od datuma objave.
Attachments