Articles

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

DUTB bo prevzela premoženje Probanke in Factor banke v skupni vrednosti 38,8 milijonov evrov

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. (v nadaljevanju: DUTB) in Probanka, d.d., sta dosegli dogovor o prevzemu sredstev 30 podjetij, dolžnikov Probanke, d.d. DUTB bo za prevzeto premoženje plačala 28 milijonov evrov. V petek, 12. 9. 2014, DUTB načrtuje tudi prevzem sredstev 17 podjetij, dolžnikov Factor banke d.d., po vrednosti 10,8 milijonov evrov. Ti prevzemi bodo omogočili povečanje vrednosti obstoječega portfelja sredstev DUTB, tako da bo konsolidirala svoj položaj, realizirala možne operativne sinergije in nekoliko poenostavila procese prestrukturiranja, obe banki pa bosta tako zmanjšali svoja portfelja kreditov neplačnikov.

Bruto izpostavljenost za premoženje Probanke, d.d., znaša 114,2, za premoženje Factor banke d.d. pa 49,2 milijona evrov. Prevzemne cene in drugi pogoji so bili dogovorjeni na podlagi tržnih zakonitostih, pri čemer DUTB ne bo potrebovala dodatnega zadolževanja, saj bo za plačilo uporabila obstoječi kapital.

DUTB in Probanka, d.d., sta že začeli postopke za prenos terjatev. Dogovorili sta se tudi, da bo Probanka, d.d., DUTB zagotavljala računovodsko in informacijsko podporo za upravljanje prevzetega premoženja.

DUTB, d.d.
Attachments