Articles

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Objava nerevidiranega polletnega poročila DUTB, d.d., za prvo polletje 2014

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. (DUTB), Davčna ulica 1, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

DUTB objavlja nerevidirano polletno poročilo o poslovanju DUTB v tekočem letu. Računovodski izkazi so izdelani v skladu s Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja. Računovodski izkazi niso revidirani.

Besedilo tega sporočila bo dostopno tudi na spletni strani družbe, www.dutb.eu, 5 let od datuma objave.

Poslovodstvo DUTB

Attachments