Articles

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Objava revidiranega letnega poročila DUTB, d.d. za leto 2013

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. (DUTB), Davčna ulica 1, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

V skladu z določili Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., objavlja revidirano Letno poročilo družbe za poslovno leto 2013. Družba je z javno objavo na spletnih straneh Ljubljanske borze d.d dne 10.06.2014 najavila, da bo izvedla interno vrednotenje prevzetih sredstev z namenom določitve poštene vrednosti teh sredstev zaradi česar bo priprava in objava letnega poročila zamaknjena.

Revizijo računovodskih izkazov je opravila revizijska družba KPMG Slovenija, d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana, in o njih izdala mnenje.

Letnega poročila še ni potrdila Vlada RS v vlogi skupščine DUTB.

Revidirano letno poročilo DUTB bo dostopno tudi na spletni strani družbe, www.dutb.eu, 5 let od datuma objave.

Poslovodstvo DUTB

Attachments