Articles

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Objava informacije o nakupu nepremičnin

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. (v nadaljevanju: DUTB), Davčna ulica 1, Ljubljana, na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov obvešča javnost, da je v skladu z določbami Zakona o ukrepih RS za krepitev stabilnosti bank in na podlagi določb Pogodbe o izvedbi ukrepov za krepitev stabilnosti bank z dne 18. 12. 2013 od NKBM dne 16. 5. 2014 kupila nepremičnine v skupni vrednosti 9,1 mio EUR povečano za DDV. Cena nepremičnin je bila določena s strani Evropske komisije.

DUTB, d.d.
Attachments