Articles

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Letno poročilo DUTB, d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. (DUTB), Davčna ulica 1, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

V skladu z določili 110. in 111. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., objavlja letno poročilo družbe za leto 2013, ki ga je pripravilo poslovodstvo družbe.

Letno poročilo ni revidirano in ga do 30. 4. 2014 še ni sprejel pristojni organ družbe. DUTB do priprave poročila ni prejela zadostnih informacij o uporabljeni metodologiji vrednotenja posameznih prenesenih postavk, kar bi omogočilo pravilno pripoznanje sredstev s strani DUTB in pripravo računovodskih izkazov v skladu z mednarodnimi računovodskimi standardi. V skladu z dogovorom med Ministrstvom za finance, Banko Slovenije in zunanjim revizorjem DUTB (KPMG Slovenija) bodo te informacije dostopne DUTB in zunanjemu revizorju, da bo letno poročilo lahko pripravljeno do 30. 6. 2014.

Sporočilo bo objavljeno tudi na spletni strani družbe, www.dutb.eu, 5 let od datuma objave.

Poslovodstvo DUTB

Attachments