Articles

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Obvestilo o spremembi statuta DUTB

​Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. (DUTB), Davčna ulica 1, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Vlada Republike Slovenije je kot skupščina DUTB dne 5. 5. 2016 sprejela sklep, s katerim je pooblastila upravni odbor DUTB, da izvede vse potrebne aktivnosti za povečanje osnovnega kapitala DUTB, ter za sprejem sprememb statuta in uskladitev statuta z njegovo vsebino.

Na podlagi sklepa Vlade RS je družba uredila vpis povečanja osnovnega kapitala v sodni register, ki je bil izveden 4. 7. 2016 in vpis spremembe statuta DUTB v sodni register, ki je bil izveden 27. 7. 2016.

Besedilo tega sporočila bo dostopno na spletni strani družbe www.dutb.eu 5 let od datuma objave

Attachments