Articles

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Uvrstitev obveznic DUT03 in DUT04 na Tretji trg obveznic Dunajske borze

​DUTB obvešča zainteresirano javnost, da je dne 22. 8. 2016 prejela obvestilo Dunajske borze vrednostnih papirjev, s katero je ta obvestila DUTB, da je sprejela vlogo DUTB za kotacijo obveznic DUT03 in DUT04 na Tretji trg (Third market) obveznic Dunajske borze vrednostnih papirjev in da je dne 23.8.2016 uvrstila na Tretji trg obveznic obe izdaji obveznic. Tretji trg obveznic na Dunajski borzi vrednostnih papirjev je večstranski sistem trgovanja (MTF - multilateral trading facility) in ni reguliran trg vrednostnih papirjev.

DUTB namerava v povezavi z uvrstitvijo obveznic DUT03 in DUT04 na Tretji trg obveznic Dunajske borze vrednostnih papirjev najkasneje v začetku meseca septembra izvesti tudi umik vseh treh izdaj obveznic DUT02, DUT03 in DUT04 z organiziranega trga Ljubljanske borze vrednostnih papirjev.

DUTB se je za odločila za uvrstitev obveznic DUT03 in DUT04 na Tretji trg obveznic na Dunajski borzi vrednostnih papirjev ter umik obveznic DUT02, DUT03 in DUT04 iz organiziranega trga Ljubljanske borze, ker bo s tem omogočila uporabo določbe tretjega odstavka 4. člena Zakona o ukrepih za krepitev stabilnosti banki (ZUKSB), ki določa, da DUTB v konsolidirano letno poročilo ne vključi družb, katerih deleže ali delnice je pridobila na podlagi izvedbe ukrepa odkupa oziroma odplačnega prevzema premoženja banke ali v okviru prestrukturiranja gospodarskih družb v skladu s prvim odstavkom 10.a člena ZUKSB.

Attachments