Articles

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Sprejem strateškega načrta in dokapitalizacija DUTB

​Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. (DUTB), Davčna ulica 1, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Vlada Republike Slovenije na seji dne 22. 12. 2016 v svojstvu skupšine DUTB sprejela sklep o vplačilu 50 milijonov EUR v kapitalske rezerve DUTB. S povečanjem kapitala se bo okrepila kapitalska struktura DUTB. DUTB bo prejeta denarna sredstva namenila za predhodno poplačilo finančnih obveznosti DUTB, s čimer bo zmanjšala poroštveno izpostavljenost Republike Slovenije in povrnila sredstva davkoplačevalcem.

Poleg vplačila 50 milijonov EUR v kapitalske rezerve je Vlada RS v vlogi skupšine sprejela tudi sklep o poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala DUTB. Osnovni kapital se zmanša z 208.235.000 EUR na 104.117.500 EUR, ustvarijo pa se dodatne kapitalske rezerve v višini 104.117.500 EUR. Tako ustvarjene kapitalske rezerve se bodo namenile za pokrivanje izgub iz preteklih let.

Vlada RS je prav tako soglašala s Poslovno strategijo DUTB 2016 – 2022. Poslanstvo in glavni strateški cilji DUTB ostajajo enaki kot v zadnji sprejeti strategiji - v maksimalni možni meri povrniti sredstva davkoplačevalcev, ki so bila vložena v sanacijo bank, intenzivno upravljati sredstva in prestrukturirati podjetja, če je to ekonomsko upravičeno.

Poslovna strategija DUTB 2016-2022 s povzetkom poslovnega nacrta.pdf

Attachments