Articles

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

DUTB poplačala 168 milijonov EUR finančnih obveznosti

​DUTB je 1. februarja 2017 predčasno poplačala 168,0 milijonov dolgoročnega posojila do sindikata slovenskih bank, kar pomeni, da znaša odprti znesek dolgoročnega posojila še 187,0 milijona EUR.

DUTB je pridobila likvidna sredstva za poplačilo finančnih obveznosti iz sredstev prejete dokapitalizacije, ki jo je  konec decembra 2016 prejela s strani Republike Slovenije, v višini 50,0 milijona EUR ter z upravljanjem sredstev v mesecu decembru 2016 in januarju 2017, ko je DUTB uspešno zaključila več prodajnih postopkov.

Po poplačilu 168,0 milijona EUR so se finančne obveznosti DUTB iz naslova izdanih obveznic in prejetih posojil znižale za 12 % in znašajo (brez natečenih obresti) še 1.106,4 milijona EUR.

DUTB tako prispeva k poplačilu dela sredstev, ki jih je Republika Slovenija vložila v sanacijo slovenskega bančnega sistema, in uresničuje svoje poslanstvo, kot ga opredeljuje Zakon o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank.

Attachments