Articles

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

DUTB podpisala prodajno pogodbo za kompleks TVM v Mariboru

Ljubljana, 18. maj 2017 – Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB), d.d., je z družbo TAM-Europe, d.o.o., podpisala prodajno pogodbo za kompleks nekdanje Tovarne vozil Maribor (TVM). Družba Tam-Europe, ki je bila do sedaj najemnik tega kompleksa, je bila kot najboljši ponudnik izbrana v postopku javnega zbiranja ponudb za nakup kompleksa.

TAM-Europe bo tako postal lastnik proizvodnih prostorov, zemljišča, proizvodne opreme, strojev in drugih naprav za proizvodnjo vozil nekdanje TVM in bo nadaljeval z razvijanjem in proizvajanjem vozil. Družba TAM-Europe bo z nakupom kompleksa še naprej ostala pomemben deležnik pri razvijanju širše mariborske regije.

Attachments