Articles

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Investicijsko vzdrževalna dela Črna voda, Zagreb

DUTB objavlja javno naročilo po postopku oddaje naročila male vrednosti (47. člen ZJN-3) za predmet javnega naročila »Investicijsko vzdrževalna dela na stanovanjskem kompleksu Črna voda, Zagreb«.

Javno naročilo je objavljeno na spletni strani Portala javnih naročil pod št. JN006009/2017-W01.


Attachments