Articles

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Idejna zasnova s študijo ekonomske upravičenosti turističnega projekta za Argolina Izola

DUTB objavlja javno naročilo po postopku oddaje naročila male vrednosti (47. člen ZJN-3) za predmet javnega naročila »Idejna zasnova s študijo ekonomske upravičenosti turističnega projekta za Argolina Izola».

Javno naročilo je bilo objavljeno na spletni strani Portala javnih naročil pod št. JN007333/2017-W01.


Attachments