Articles

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Izdelava PZI popisov za dokončanje stanovanjskega objekta v Vojniku

DUTB objavlja javno naročilo po postopku oddaje naročila male vrednosti (47. člen ZJN-3) za predmet javnega naročila »Izdelava PZI popisov za dokončanje stanovanjskega objekta v Vojniku».

Javno naročilo je bilo objavljeno na spletni strani Portala javnih naročil pod št. JN008843/2017-W01.


Attachments