Articles

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Izbira revizorja za izvedbo dogovorjenih postopkov neodvisne presoje posameznih poslov DUTB

DUTB objavlja javno naročilo po postopku oddaje naročila male vrednosti (47. člen ZJN-3) za predmet javnega naročila »Izbira revizorja za izvedbo dogovorjenih postopkov neodvisne presoje posameznih poslov DUTB«.

Javno naročilo je bilo objavljeno na spletni strani Portala javnih naročil pod št. JN009209/2017-W01.


Attachments