Articles

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Razpis javne dražbe v okviru stečajnega postopka Krater poslovne storitve d.o.o. – v stečaju

Javna dražba, ki bo potekala v okviru stečajnega postopka Krater poslovne storitve d.o.o. – v stečaju, bo v torek, dne 4. 9. 2018, ob 10.30 v sejni sobi Zbornice upraviteljev Slovenije v poslovni stavbi World Trade Center (WTC) na naslovu Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, v 1. nadstropju.

Opis premoženja, ki se prodaja:

  • 22,6943 % poslovni delež pod zaporedno številko deleža 85794 družbenika 683334, KRATER, poslovne storitve d. o. o. - v stečaju in
  • 22,6943 %, poslovni delež pod zaporedno številko 85795 družbenika 683334, KRATER, poslovne storitve d. o. o. - v stečaju

v družbi SALOMON d. o. o., podjetje za zaposlovanje invalidov, proizvodnjo, posredovanje in storitve Ljubljana, Papirniški trg 17, 1260 Ljubljana – Polje, matična številka 5542421000, kot celota.

 

Izklicna cena znaša 2.162.000,00 EUR neto. Znesek varščine je 108.100,00 EUR.

Razpis za ponovno prvo javno dražbo za Salomon d.o.o.pdf

 

Attachments