Articles

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Vabilo k oddaji zavezujočih ponudb za nakup zemljišč "Vilharjeva" v Ljubljani - DUTB ID 155

​Predmet prodaje v vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup zemljišč »Vilharjeva« v Ljubljani - DUTB ID 155 so nepremičnine, kot celota nezazidanih  stavbnih zemljišč, v skupni izmeri 10.244 m² z ID znaki:

 • parcela 1737 2067/0 (ID 938439) v izmeri 1.247 m²,
 • parcela 1737 2061/2 (ID 2591604) v izmeri 25 m²,
 • parcela 1737 2066/2 (ID 5110038) v izmeri 43 m²,
 • parcela 1737 2068/0 (ID 1079632) v izmeri 238 m²,
 • parcela 1737 2069/0 (ID 72064) v izmeri 74 m²,
 • parcela 1737 2075/0 (ID 4270756) v izmeri 161 m²,
 • parcela 1737 2078/0 (ID 1582891) v izmeri 45 m²,
 • parcela 1737 2079/0 (ID 3935049) v izmeri 73 m²,
 • parcela 1737 2061/3 (ID 1582892) v izmeri 1 m²,
 • parcela 1737 2066/3 (ID 1247311) v izmeri 62 m²,
 • parcela 1737 2073/5 (ID 2248277) v izmeri 15 m²,
 • parcela 1737 2073/6 (ID 2248278) v izmeri 2.418 m²,
 • parcela 1737 2073/7 (ID 568587) v izmeri 55 m²,
 • parcela 1737 2073/8 (ID 3256187) v izmeri 2 m²,
 • parcela 1737 2073/9 (ID 4097067) v izmeri 19 m²,
 • parcela 1737 2073/10 (ID 3592571) v izmeri 10 m²,
 • parcela 1737 2073/11 (ID 65769) v izmeri 1.231 m²,
 • parcela 1737 2073/12 (ID 2416600) v izmeri 73 m²,
 • parcela 1737 2074/3 (ID 1576477) v izmeri 257 m²,
 • parcela 1737 2074/4 (ID 2248281) v izmeri 14 m²,
 • parcela 1737 2076/1 (ID 1073251) v izmeri 22 m²,
 • parcela 1737 2076/2 (ID 2079982) v izmeri 710 m²,
 • parcela 1737 2077/1 (ID 2079979) v izmeri 229 m²,
 • parcela 1737 2077/2 (ID 1408784)) v izmeri 8 m²,
 • parcela 1737 2080/4 (ID 1073252) v izmeri 25 m²,
 • parcela 1737 2080/5 (ID 4264443) v izmeri 1.240 m²,
 • parcela 1737 2106/21 (ID 65770) v izmeri 1.203 m²,
 • parcela 1737 2106/22 (ID 4767651)) v izmeri 37 m²,
 • parcela 1737 2106/23 (ID 3256184) v izmeri 641 m²,
 • parcela 1737 2106/24 (ID 2920573) v izmeri 66 m².
Informativna prodajna cena je določena v višini 4.500.000 € + pripadajoči davek na nepremičnine, ki bo naveden v kasneje sklenjeni prodajni pogodbi po stopnji 22% DDV in ga bo plačal kupec.

Rok za sprejem zavezujočih ponudb je do vključno 14.09.2018 do 12.00 ure.
Attachments