Articles

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Vabilo k oddaji zavezujočih ponudb za nakup stanovanja z oznako 2B2N-211 v objektu Celovški dvori v Ljubljani

​Predmet prodaje v vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup stanovanja z oznako 2B2N-211 v objektu Celovški dvori v Ljubljani je eno stanovanje s pripadajočo shrambo in parkirnim mestom na naslovu Rakuševa ulica 28, 1000 Ljubljana. ID znaki predmeta prodaje:

  • ID znak: del stavbe 1739-6767-211 (ID 5731496) – stanovanje s površino dela stavbe 33,0 m2 in uporabno površino dela stavbe 28,6 m2, ki se nahaja v 7. etaži stanovanjsko poslovne stavbe Rakuševa ulica 28, 1000 Ljubljana (vir: GURS podatki);
  • ID znak: del stavbe 1739-6767-1055 (ID 5732339) – shramba s površino dela stavbe 10,4 m2, ki se nahaja v 1. etaži iste stanovanjsko poslovne stavbe (vir: GURS podatki);
  • ID znak: del stavbe 1739-6767-1765 (ID 5733271) – parkirno mesto s površino dela stavbe 29,3 m2, ki se nahaja v 1. etaži iste stanovanjsko poslovne stavbe (vir: GURS podatki);

Izhodiščna prodajna cena je določena v višini 110.000,00 EUR (z vključenim 9,5% DDV), ponudbe z nižjo ponudbeno ceno pa bodo obravnavane kot neustrezne oz. nepopolne.

Rok za sprejem zavezujočih ponudb je do vključno 07.09.2018 do 12.00 ure.

Povezava do spletnega oglasa DUTB.


Vabilo za zbiranje zavezujočih ponudb.pdf

Obrazec za zavezujočo ponudbo.pdf

ZPPDFT - SLO.zip

Attachments