Articles

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE PONUDB ZA ODKUP TERJATEV DO PRAVNIH OSEB SME - ZAKLJUČENO

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju: Prodajalec), v svojem imenu in za svoj račun objavlja predmetni javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev Prodajalca do pravnih oseb SME.

Rok za oddajo nezavezujočih ponudb je do vključno 10.10.2018 do 14.00 ure.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb je do vključno 30.11.2018 do 14. ure.

tender-slo-07092018.pdf 

TEASER_skupni-slo.pdf

Attachments