Articles

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Javni razpis za zbiranje ponudb za odkup terjatev - ZAKLJUČENO

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Prodajalec), v svojem imenu in za svoj račun objavlja javni razpis za zbiranje ponudb za odkup terjatev Prodajalca iz naslova poslovnih razmerij, sklenjenih s pravnimi osebami.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb je do vključno 5.11.2018 do 14.00 ure.

20180918_Tender_slo.pdf

Attachments