Articles

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

JAVNO VABILO K IZKAZU INTERESA ZA NAKUP 100% LASTNIŠKEGA DELEŽA IN TERJATEV DO DRUŽBE DRUŽBA ZA NEKRETNINE, D.O.O., ŠETALIŠTE SVETOG BERNARDINA BB, KRK, CROATIA


Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana v svojem imenu in za svoj račun začenja s postopkom prodaje 100% lastniškega deleža in 6.546.720,49 EUR terjatev do Družbe za nekretnine d.o.o. Terjatve so zavarovane z 8.822 m2 zazidljivega zemljišča, ki se nahaja v Splitu, in sicer v soseski Kila. Zemljišče vključuje gradbeno dovoljenje za gradnjo 8 stanovanjskih objektov.

Potencialni ponudniki lahko vstopijo v prodajni proces tako, da po elektronski pošti izrazijo interes na naslov - ziga.gregorincic@dutb.eu.

Rok za oddajo nezavezujočih ponudb je predviden 5.10.2018.

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d.

Attachments