Articles

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Vabilo k oddaji zavezujočih ponudb za nakup zemljišč v Rožni dolini v Ljubljani - DUTB ID 6198

Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup zemljišč v Rožni dolini v Ljubljani - DUTB ID 6198 so nepremičnine – trideset v večini nepozidanih stavbnih zemljišč v skupni izmeri 16.669 m2, v Ljubljani, na naslovu Rožna Dolina, cesta XVII, z ID znaki v nadaljevanju, ki so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000:

 • parcela 1723 450 (ID 3887472) v izmeri 396 m2,
 • parcela 1723 451/1 (ID 2864049) v izmeri 1.580 m2,
 • parcela 1723 451/2 (ID 4119076) v izmeri 2.141 m2,
 • parcela 1723 451/6 (ID 4879508) v izmeri 163 m2,
 • parcela 1723 451/7 (ID 1855700) v izmeri 247 m2,
 • parcela 1723 451/8 (ID 3677729) v izmeri 467 m2,
 • parcela 1723 451/9 (ID 651057) v izmeri 1.233 m2,
 • parcela 1723 451/10 (ID 612109) v izmeri 647 m2,
 • parcela 1723  451/11 (ID 2449809) v izmeri 114 m2,
 • parcela 1723 451/12 (ID 177721) v izmeri 546 m2,
 • parcela 1723 451/13 (ID 4178739) v izmeri 691 m2,
 • parcela 1723 452/1 (ID 4055608) v izmeri 60 m2,
 • parcela 1723 452/2 (ID 969414) v izmeri 81 m2,
 • parcela 1723 453 (ID 3278111) v izmeri 675 m2,
 • parcela 1723 454/1 (ID 1352834) v izmeri 649 m2,
 • parcela 1723 454/2 (ID 3368011) v izmeri 16 m2,
 • parcela 1723 456 (ID 213801) v izmeri 332 m2,
 • parcela 1723 457/1 (ID 3320048) v izmeri 598 m2,
 • parcela 1723 457/2 (ID 4160882) v izmeri 37 m2,
 • parcela 1723 458 (ID 3404417) v izmeri 784 m2,
 • parcela 1723 459 (ID 4558406) v izmeri 729 m2,
 • parcela 1723 460 (ID 4726643) v izmeri 775 m2,
 • parcela 1723 461 (ID 3320049) v izmeri 114 m2,
 • parcela 1723 462 (ID 1431067) v izmeri 623 m2,
 • parcela 1723 465/3 (ID 1033692) v izmeri 754 m2,
 • parcela 1723 466 (ID 5214626) v izmeri 691 m2,
 • parcela 1723 467 (ID 1185132) v izmeri 98 m2,
 • parcela 1723 468 (ID 5214625) v izmeri 701 m2,
 • parcela 1723 469/1 (ID 4597885) v izmeri 688 m2,
 • parcela 1723 469/2 (ID 2078380) v izmeri 39 m2.


Informativna prodajna cena predmeta prodaje je določena v višini 7.000.000 € + pripadajoči davek. Pripadajoči davek na nepremičnine bo naveden v kasneje sklenjeni prodajni pogodbi (22% DDV) in ga bo plačal kupec.

Rok za sprejem zavezujočih ponudb (»Razpisni Rok«) je do vključno 24.10.2018 do 12.00 ure.


Povezava do spletnega oglasa DUTB


Vabilo k oddaji zavezujočih ponudb - Rožna dolina.pdf

Obrazec za oddajo ponudbe - Rožna dolina.pdf

PP-__-2018-6198- 20.9.2018.pdf

KYC - Slovensko.zip

Attachments