Articles

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

DUTB ob polletju zabeležila dobiček v višini 20,4 milijona evrov

Ljubljana, 28. september 2018 – DUTB je v prvem polletju 2018 ohranila dobičkonosen trend poslovanja iz leta 2017 in celo presegla rezultat lanskega polletja. DUTB je tako ob polletju leta 2018 zabeležila dobiček v višini 20,4 milijona EUR.

Nižji stroški poslovanja ter skoraj razpolovljeni odhodki iz financiranja na eni strani in stabilni, realni dobički iz poslovanja vseh treh portfeljev v upravljanju na drugi strani so pripomogli k odličnemu polletnemu dobičku, ki je celo presegel rezultat lanskega polletja kljub manjšemu obsegu ustvarjenih prilivov, slednje predvsem zaradi odsotnosti večjih transakcij. Sredstva v upravljanju so se v prvem polletju 2018 znižala za 7 %, oziroma še več brez dodanih znatnih prevzemov nepremičnin.

Ustvarjeni prilivi v prvem polletju 2018 so znašali 117,0 milijona EUR oziroma 5,8 % prenosne vrednosti sredstev. S tem je bila DUTB na dobri poti do doseganja zakonskega cilja 10 % unovčenih sredstev letno in nekoliko nad načrtom. Skupni ustvarjeni prilivi od ustanovitve DUTB do sredine leta 2018 so dosegli 1.411,1 milijona EUR, kar predstavlja skoraj 70 % celotne prenosne vrednosti sredstev, pridobljenih v sklopu ukrepov za zagotovitev stabilnosti bank ter pripojitve Factor banke in Probanke k DUTB.
Attachments