Articles

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP "KOMPLETA 163 PARKIRNIH PROSTOROV V GARAŽI KOMPLEKSA CELOVŠKI DVORI V LJUBLJANI" ZA NAMEN VZPOSTAVITVE JAVNE PARKIRNE HIŠE - DUTB ID 153

​Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup »kompleta 163 parkirnih prostorov v garaži kompleksa Celovški dvori v Ljubljani« za namen vzpostavitve javne parkirne hiše - DUTB ID 153 so nepremičnine – 163 posameznih delov stavbe, v etažni lastnini, ki se nahajalo v 3. etaži stavbe ID št. 1739-6767, v delu garaže za obiskovalce, v skupni izmeri 2.315,3 m2, katerih ID znaki se nahajajo v pripetem Vabilu.

Prodajalec bo obravnaval izključno vsebinsko in formalno popolne zavezujoče ponudbe ustreznih ponudnikov za nakup nepremičnine, ki jih bo v roku za oddajo zavezujočih ponudb prejel priporočeno po pošti ali osebno, v zaprti ovojnici na naslov: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, z oznako: »NE ODPIRAJ - PONUDBA ZA PARKIRNA MESTA ZA OBISKOVALCE - DUTB ID 153«, in za katere bo v razpisnem roku plačana varščina.

Izklicna prodajna cena je določena v višini 350.000 € + pripadajoči davek. Pripadajoči davek na nepremičnine bo naveden v kasneje sklenjeni prodajni pogodbi (22% DDV) in ga bo plačal kupec.

Rok za sprejem zavezujočih ponudb je do vključno 5.11.2018 do 12.00 ure.

CD_Vabilo za zbiranje zavezujočih ponudb_PM obiskovalci.pdf

ID 153 obiskovalci - obrazec za ponudbo.pdf

DUTB - Prodajna pogodba nepremičnin - 153 obiskovalci.pdf

Priloga 2.zip

KYC obrazci - SLO.zip

 

>>Spletna povezava do oglasa<<

Attachments