Articles

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP DELNIC DRUŽBE P&S EAST GROWTH LUXEMBOURG SICAR SCA – V LIKVIDACIJI

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, Ljubljana, v svojem imenu in za svoj račun objavlja javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup delnic P&S EAST GROWTH LUXEMBOURG SICAR SCA – v likvidaciji, investicijska družba tveganega kapitala ("Sklad") s poslovnim naslovom 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg. Delnice so vpisane v Luksemburški poslovni register pod št. B114.579. Predmet prodaje je 2.694,313 delnic Sklada, kar predstavlja 11,5% delež v osnovnem kapitalu Sklada.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb je do vključno 7.11.2018. Ponudba šteje za pravočasno, če prispe do navedenega dne do 15. ure. Celotno besedilo javnega razpisa s pogoji za udeležbo je na voljo v prilogi.

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d.

Razpis za zbiranje zavezujočih ponudb - PS Final.pdf

Attachments