Articles

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Soseska Celovški dvori - Najboljša možna rešitev parkiranja za obiskovalce

Ljubljana, 18. oktober 2018 - Kupci stanovanj v soseski Celovški dvori, ki jih je prodajala DUTB, so kupili stanovanja s pripadajočimi parkirišči in shrambami. Ob prodaji jim je bilo obljubljeno, da bodo v garaži na voljo tudi parkirna mesta za obiskovalce, vendar obljub o brezplačnem parkiranju DUTB nikoli nikomur ni podajala. DUTB je, tako kot vse svoje premoženje, tudi omenjena parkirišča dolžna unovčiti v korist vseh davkoplačevalcev. Zato je objavila javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb, v katerem pa je nedvoumno zahtevala, da mora bodoči upravljalec javne parkirne hiše zagotavljati dostope do vseh lastniških in skupnih delov garaže v soseski.

 

V soseski Celovški dvori je parkiranje za obiskovalce urejeno z dodatnimi parkirnimi površinami v garaži objekta. To zagotavlja, da avtomobili ne zasedajo dvorišč in zelenih površin objekta. Vendar urejeno parkiranje ne pomeni tudi, da je parkiranje brezplačno, kot si to tolmačijo stanovalci soseske. Ob tem je treba izpostaviti, da je njihova skrb, da ne bodo mogli dostopati do skupnih delov garaže popolnoma odveč, saj pogoji razpisa nedvoumno določajo, da bo moral novi lastnik in upravljalec javne parkirne hiše zagotavljati dostope do vseh lastniških in skupnih delov garaže, pri čemer bodo imeli stanovalci lamele 3 in 4 nemoten dostop po vertikalah, prav tako bo zagotovljen dostop do smetišč (več informacij).

Ker so dostopi do toplotnih postaj  tako kot v drugih stanovanjskih objektih v pristojnosti upravnika, ki je v primeru Celovških dvorov isti za celotno sosesko, je tudi skrb glede dostopa do toplotne postaje odveč.

Neupravičena je tudi bojazen,  da bodo parkirna mesta za obiskovalce zasedali kupci bližnjega nakupovalnega centra. Vsi nakupovalni centri morajo namreč v skladu z gradbenim dovoljenjem imeti urejena parkirna mesta že v okviru njihove infrastrukture.

Naj poudarimo, da je rešitev z vzpostavitvijo javne parkirne hiše za obiskovalce v garažnem delu legalna, legitimna in logična, hkrati pa za stanovalce najboljša možna, saj se bo s tem:

  • vzpostavil parkirni red, ki bo obiskovalcem soseske omogočal parkiranje in odpravil trenutno neurejeno stanje (določeni lastniki stanovanj namreč zlorabljajo možnost parkiranja v tem delu, nekateri ta parkirišča uporabljajo celo za odlaganje iztrošenih, neregistriranih vozil),
  • uredilo parkiranje za obiskovalce na način kot je to običajno v novejših modernih soseskah (npr. Situla in Eko srebrna hiša),
  • zagotovilo vzdrževanje in varovanje tega dela garaže, pri čemer bo stroške nosil njen lastnik,
  • omogočilo parkiranje obiskovalcem v njim namenjenem delu garaže, kar je prednost pred starejšimi soseskami (te ne ponujajo možnosti parkiranja niti vsem etažnim lastnikom, kaj šele obiskovalcem, posledica pa je parkiranje na dvoriščih, po ploščadih in zelenih površinah).

DUTB je etažne lastnike soseske že julija letos pisno seznanila, da brezplačen prenos lastništva omenjenih parkirišč ni možen.

Attachments