Articles

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za prodajo manjšinskih deležev v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d.

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. objavlja javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup delnic in poslovnih deležev v njeni neposredni lasti.

Predmet prodaje so spodaj navedene delnice in manjšinska lastniška deleža. Delnice različnih izdajateljev so izdane v nematerializirani obliki in vpisane v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD d.d.

Delniške družbe:

DružbaKDD oznakaTip delnicŠtevilo delnic% lastništva
Nigrad d.d.NIMRnavadne109.80024,91
Menina, d.d.MENGnavadne10.31020,28
Deželna banka Slovenije, d.d.SZBRnavadne15.6120,37

 

Družbi z omejeno odgovornostjo:

DružbaMatična št.Nominalna vrednost poslovnega deleža v lasti DUTBZap. št. deležaDelež v osnovnem kapitalu za prodajo (v %)
RIOSI INŽENIRING d.o.o.5339863000119.347,34 EUR51909, 5191139,1786
BANKART d.o.o., Ljubljana124427200017.760,91 EUR943830,8880

Rok za oddajo zavezujočih ponudb je do vključno 19.11.2018. Ponudba šteje za pravočasno, če prispe do navedenega dne do 16:00 ure. Podrobnejša navodila v zvezi s prodajnimi postopki so objavljena na spletni strani DUTB d.d. (www.dutb.eu).

Razpis BIG PACK d.o.o.pdf

Razpis BIG PACK dd.pdf

Attachments