Articles

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP KOMPLETA ZEMLJIŠČ NA PARMOVI ULICI V LJUBLJANI - DUTB ID 100031

​Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup kompleta zemljišč na Parmovi ulici v Ljubljani – DUTB ID 100031 so nepremičnine -  32 v večini zazidanih stavbnih zemljišč, skupne površine 13.151 m2, na katerih v naravi stoji več starejših poslovnih objektov, primernih za rušenje, na naslovu Parmova ulica in Kurilniška ulica v Ljubljani, s parcelnimi številkami katerih ID znaki se nahajajo v pripetem vabilu.

Prodajalec bo obravnaval izključno vsebinsko in formalno popolne zavezujoče ponudbe za nakup Predmeta Prodaje, ki jih bo v roku za oddajo zavezujočih ponudb prejel priporočeno po pošti ali osebno, v zaprti ovojnici na naslov: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, z oznako: »NE ODPIRAJ - PONUDBA ZA NAKUP KOMPLETA ZEMLJIŠČ NA PARMOVI ULICI V LJUBLJANI – DUTB ID 100031«, in za katere bo v razpisnem roku plačana varščina.

Informativna prodajna cena predmeta prodaje je določena v višini 2.600.000,00 + pripadajoči davek. 

Pripadajoči davek bo naveden v kasneje sklenjeni prodajni pogodbi (2% DPN oz. 22% DDV z »Izjavo za izbiro obdavčitve prometa z nepremičninami«) in ga bo plačal kupec.

Rok za sprejem zavezujočih ponudb je do vključno 10.12.2018 do 11:59:59 ure.

 

>>Spletna povezava do oglasa<<

 

Zbiranje zavezujočih ponudb za nakup kompleta zemljišč na Parmovi ulici v Ljubljani je bilo zaključeno 10.12.2018. DUTB je sprejela odločitev za spremembo prvega odstavka razpisnih pogojev v točki 2.3. Odpiranje zavezujočih ponudb in izbor ponudnika kot sledi: »Odpiranje ponudb se bo izvedlo javno.« Vsi ponudniki so bili pozvani na javno odpiranje, ki bo dne 19.12.2018 ob 13:00 v prostorih DUTB na Davčni ulici 1 v Ljubljani.

 

Vabilo k oddaji zavezujočih ponudb_100031.pdf

Obrazec za oddajo zavezujoče ponudbe za nakup- ID 31- 6.11.2018-MU2.pdf

KYC obrazci - SLO - Priloga 2.zip

Attachments