Articles

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do dolžnika - VEČJA SLOVENSKA OBČINA - ZAKLJUČENO

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, (v nadaljevanju: Prodajalec), v svojem imenu in za svoj račun objavlja predmetni javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev Prodajalca do dolžnika - VEČJA SLOVENSKA OBČINA, ki je redni plačnik.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb je do vključno 13.12.2018 do 14.00 ure.

Tender_prodaja terjatev_Večja slovenska občina.pdf 

 

Attachments