Articles

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe KEOR d.o.o.-v stečaju - ZAKLJUČENO

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Prodajalec) v svojem imenu in za svoj račun objavlja predmetni javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev Prodajalca do družbe KEOR podjetje za proizvodnjo izdelkov, zaključna dela v gradbeništvu, posredovanje in trgovina d.o.o., Maribor - v stečaju, matična številka: 5309387000, davčna številka: 70477787 (v nadaljevanju: Družba).

Rok za sprejem zavezujočih ponudb je do vključno 19.12.2018 do 14:00 ure.

KEOR Javni razpis.pdf

Attachments