Articles

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev ACO-LUKS d.o.o.

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Prodajalec), v svojem imenu in za svoj račun objavlja predmetni javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev Prodajalca do družbe ACO-LUKS d.o.o. kovinarstvo, plastika, trgovina - v stečaju (dne 16.12.2014 izbrisan iz sodnega registra na podlagi pravnomočnega sklepa o končanju stečajnega postopka Okrožnega sodišča v Celju, št. St 1720/2011 z dne 19.11.2014), Obrežje 2, 1433 Radeče, matična številka 5308089000, davčna številka SI 50821962 (v nadaljevanju: Družba).

2018 11 22 javni razpis.pdf

Attachments