Articles

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Odgovor na odprto pismo župana MO Novo mesto

Mestna občina Novo mesto

Gospod Gregor Macedoni, župan

Rotovž, Glavni trg 7, 8000 Novo mesto

 

Odgovor na odprto pismo z dne 21. januarja 2019 

Spoštovani.


V ponedeljek, 21. januarja 2019, smo v Družbi za upravljanje terjatev bank (DUTB) prejeli odprto pismo župana Mestne občine Novo mesto gospoda Gregorja Macedonija, v katerem vprašanje o smiselnosti nastopa DUTB na dražbi 14. januarja letos v okviru stečajnega postopka, kjer je bilo naprodaj zemljišče podjetja Brod Invest, d.o.o., v stečaju, in sicer v velikosti 61.959 kvadratnih metrov na območju Brod - Drage. 

V zvezi s tem podajamo naslednje pojasnilo:

  • DUTB je upnica družbe Brod Invest, d.o.o., v stečaju. Izpostavljenost do družbe je okoli 8,7 milijonov EUR, edina zavarovanja pa so predmetne nepremičnine, ki so se prodajale na omenjeni dražbi.
  • Poslanstvo DUTB je, da maksimira vrednost njenega premoženja, to pomeni tudi, da prepreči dogovarjanje pred dražbami in prepoceni prodajo premoženja. DUTB vedno draži do interno določene vrednosti; v kolikor kdo ponudi več, mu nakup prepusti.
  • DUTB tudi ni bila seznanjena z namero Občine Novo mesto glede nakupa, saj se slednja nikoli ni obrnila na DUTB in predstavila svojih načrtov ter idej za območje Brod – Drage. DUTB tudi ni vedela, da sta imela Stanovanjski sklad Republike Slovenije in Mestna občina Novo mesto dogovor za nakup zemljišča po najnižji možni ceni.
  • ZUKSB ne omenja reševanje stanovanjske problematike v posameznih občinah, ampak DUTB nalaga maksimiranje vrednosti premoženja v upravljanju.
  • Ob tem naj opozorimo, da je bilo na javni dražbi v prodajo dano 61.959 m2 veliko zemljišče in ne 34.000 m2, kot so poročali nekateri mediji (Dnevnik). Glede na končno nakupno ceno 910.000 evrov za 61.959 m2 zemljišča, znaša vrednost kvadratnega metra zemljišča 15 evrov.
  • DUTB sledi svojemu poslanstvu in bo po prevzemu zemljišča na območju Brod - Drage v najkrajšem možnem času zagotovila pogoje in procese, da omenjeno zemljišče kot lastnica proda najboljšemu ponudniku. Za nakup se lahko odločijo vsi interesenti, vključno s Stanovanjskim skladom Republike Slovenije in Mestno občino Novo mesto.

Naj dodamo, da DUTB s Stanovanjskim skladom Republike Slovenije dobro sodeluje, kar dokazuje tudi dejstvo, da mu je v preteklih letih prodala dve večji zemljišči v Mariboru. Kadar je ponudba za posamezno zemljišče v okviru pričakovanj, je DUTB vedno pripravljena premoženje prodati ustreznemu kupcu, v skladu z internimi pravili. DUTB je v obravnavanem primeru ravnala skladno z internimi pravili in zakonodajo ter običajno poslovno prakso, vsekakor pa bodo sklad RS in drugi potencialni kupci imeli v kratkem   priložnost sodelovati pri nakupi omenjene nepremičnine.

 

S spoštovanjem,

DUTB

Attachments