Articles

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Javni razpis za zbiranje ponudb za odkup terjatev

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. (v nadaljevanju: »Prodajalec«) Vas vabi k oddaji nezavezujoče ponudbe za odkup terjatev do naslednjih družb: (i) FORI Skupina, upravljanje z naložbami d.o.o., Prešernova cesta 1A, 3320 Velenje, mat. št. 1429639000, (ii) FORI, Fleksibilno organiziranje razvojnih idej, d.o.o., Prešernova cesta 1A, 3320 Velenje, mat. št. 5295700000, (iii) EMO-TECH, proizvodna družba d.o.o., Prešernova cesta 1A, 3320 Velenje, mat. št. 5657431000, (iv) ELVEL - elektrostrojni inženiring, trgovina in storitve d.o.o., Prešernova cesta 1A, 3320 Velenje, mat. št. 1803786000 in (v) TEKSTILNA TOVARNA OKROGLICA d.d., Dombrava 1, 5293 Volčja Draga, mat. št. 5033837000 (vse navedene družbe v nadaljevanju skupaj poimenovane: »Dolžniki ali Družbe«).

Rok za oddajo nezavezujočih ponudb je do vključno 23.04.2019. Ponudba šteje za pravočasno, če prispe na naslov Prodajalca do navedenega dne do 16.00 ure.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb je do vključno 26.06.2019. Ponudba šteje za pravočasno, če prispe na naslov Prodajalca do navedenega dne do 16.00 ure.

Razpis za zbiranje ponudb - Skupina FORI_22 03 2019.pdf

Teaser_Fori_marec 2019.pdf

Attachments