Articles

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP DELNIC DRUŽBE MELAMIN D.D. KOČEVJE

Družba za upravljanje terjatev bank d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, objavlja javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za nakup 137.767 delnic (ki predstavljajo 30,62 % delež v osnovnem kapitalu) družbe Melamin d.d. Kočevje, matična št. 5034043000, ki so uvrščene v trgovanje na Ljubljanski borzi v okviru standardne kotacije in vpisane z oznako MKOG v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri Centralni klirinško depotni družbi d.d. Imetnik 137.767 zastavljenih delnic je NFD HOLDING, finančna družba d.d. - v stečaju, Trdinova ulica 4, 1000 Ljubljana, matična št. 1294261000.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb je do vključno 11.6.2019. Ponudba šteje za pravočasno, če prispe na naslov DUTB do navedenega dne do 12:00 ure. Celotno besedilo javnega razpisa s pogoji za udeležbo je na voljo v prilogi.


Javni_razpis_Melamin_26_04_2019.pdf

MELAMIN.pogodba.pdf

Attachments