Articles

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA ODKUP TERJATEV DO 66 PRAVNIH OSEB

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Prodajalec), v svojem imenu in za svoj račun objavlja javni razpis za zbiranje ponudb za odkup terjatev Prodajalca iz naslova poslovnih razmerij, sklenjenih s pravnimi osebami. 

Rok za oddajo zavezujočih ponudb je do vključno 03.06.2019 do 14:00 ure. Ponudba šteje za pravočasno, če prispe na naslov Prodajalca do navedenega dne do 14:00 ure.

JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA ODKUP TERJATEV do 66 pravnih oseb.pdf

TEASER_slo.pdf

Attachments