Articles

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Odložitev javne objave revidiranega letnega poročila za leto 2018

​Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Družba za upravljanje terjatev bank d.d., Davčna ulica 1, objavlja naslednje sporočilo:

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: DUTB) obvešča zainteresirano javnost, da do dne 30. 4. 2019 ne bo javno objavila revidiranega letnega poročila v skladu s 110. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov, ker zunanja revizija računovodskih izkazov DUTB za poslovno leto 2018, še ni zaključena.

Odložitev javne objave je posledica zamude na strani zunanjega revizorja pri revidiranju računovodskih izkazov zaradi dodatnih revizijskih postopkov, ki jih zaradi primera »KLI Logatec« izvaja revizor računovodskih izkazov družbe DUTB.

Revizija računovodskih izkazov je bila pričeta pravočasno in v skladu s terminskim planom, vendar zaradi obsežnosti preveritev, ki vključujejo tudi forenzične preiskave, povezane z zgoraj omenjeno transakcijo, revizorji do konca meseca aprila 2019 ne bodo uspeli zaključiti svojega dela.

DUTB bo, takoj po prejemu poročila neodvisnega revizorja o reviziji računovodskih izkazov DUTB za leto 2018, javno objavila revidirano Letno poročilo za leto 2018.

Besedilo tega sporočila bo dostopno na spletni strani družbe najmanj 10 let od datuma objave.

                                                                                                           Poslovodstvo DUTB

 

Ljubljana, 26. april 2019

Attachments