Articles

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP DELNIC DRUŽBE RTC ŽIČNICE, KRANJSKA GORA, D.D.

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. objavlja javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup 13.013 delnic izdajatelja RTC Žičnice, Kranjska gora, d.d., z oznako RKGG, ki predstavljajo 11,28 % delež v osnovnem kapitalu. Delnice so izdane v nematerializirani obliki, vpisane v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD d.d. in prosto prenosljive.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb je do vključno 7.6.2019. Ponudba šteje za pravočasno, če prispe na naslov DUTB do navedenega dne do 11:00 ure. Celotno besedilo javnega razpisa s pogoji za udeležbo je na voljo v prilogi. 


Javni_razpis-RTC_KG_9.5.2019.pdf

Attachments