Articles

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Izvršno vodstvo DUTB od ponedeljka v polni sestavi

Ljubljana, 24. maj 2019 – Izvršno vodstvo DUTB bo odslej delovalo v polni sestavi. V ponedeljek, 27. maja 2019, se bosta Mateju Pircu, glavnemu izvršnemu direktorju, pridružila še izvršna direktorja Andraž Grum in Bojan Gantar, ki sta bila s strani neizvršnih direktorjev imenovana 8. maja 2019. Neizvršni direktorji DUTB so med izvršne direktorje razdelili tudi področja vodenja, ki jih je doslej opravljal Matej Pirc.

Matej Pirc bo kot glavni izvršni direktor v prihodnje vodil področja upravljanja nepremičnin, skladnosti poslovanja, korporativne varnosti, notranje revizije,  korporativnega komuniciranja in marketinga, kadrov ter glavno pisarno. Izvršni direktor Bojan Gantar bo pristojen za področji upravljanja terjatev in lastniških naložb. Izvršni direktor Andraž Grum bo odgovoren za poslovne analize in vrednotenje, pravo, nabavo in javno naročanje, finance, računovodstvo, kontroling in informatiko.

Matej Pirc je ob tem povedal: »Veseli me, da bo izvršni tim odslej deloval v polni sestavi, saj tudi za izvršno vodstvo velja, da je timsko delo eden izmed ključnih pogojev za kakovostne odločitve. DUTB je družba, ki mora v omejenem času delovanja doseči ambiciozno zastavljene cilji. Verjamem, da jih bomo s popolnjeno vodstveno ekipo in zavzetimi zaposlenimi dosegli in v celoti izpolnili svoje poslanstvo, to je maksimirali iztržek od prodaje premoženja in s tem povrnili državi kar največ denarja, ki ga je vložila v sanacijo bančnega sistema.«

***

Kratki življenjepisi izvršnih direktorjev:

Matej Pirc je funkcijo glavnega izvršnega direktorja DUTB nastopil 29. aprila. Pred tem je bil tri mesece v.d. glavnega izvršnega direktorja ter leto in pol finančni direktor DUTB. Po izobrazbi je univerzitetni diplomirani ekonomist z več kot 15 let vodstvenimi izkušnjami v gospodarskih družbah v zasebni in državni lasti. Poglobljena znanja je razvil na področjih korporativnega upravljanja, prestrukturiranja podjetij, financ ter ostalih podpornih področij. Diplomiral je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Več̌ let je deloval na vodstvenih mestih v okviru Skupine Mercator, d. d., tako v matični kot hčerinskih družbah v Sloveniji in tujini. Bil je član uprave Slovenske odškodninske družbe in kasneje Slovenskega državnega holdinga. Aprila 2014 je postal predsednik uprave SDH, med drugim odgovoren za upravljanje kapitalskih in drugih naložb, prestrukturiranje družb, finance ter ostale podporne funkcije. Pred zaposlitvijo na DUTB je bil eden izmed direktorjev v mednarodnem svetovalnem podjetju A.T. Kearney, pristojen za projekte s področja korporativnega upravljanja, za infrastrukturne projekte ter projekte, povezane s prevzemi in združitvami.

Bojan Gantar bo funkcijo izvršnega direktorja DUTB prevzel 27. maja 2019. V svoji več kot 20-letni karieri je zasedal različne vodstvene položaje. Po izobrazbi je diplomirani inženir strojništva, pridobil je tudi naziv MBA. Svojo poslovno pot je začel kot projektni vodja tehnolog v družbi Hidria Rotomatika. V letih dela na različnih položajih v številnih gospodarskih družbah je pridobil širok spekter znanj in izkušenj, še posebej iz  strateškega načrtovanja in korporativnega upravljanja, finančnega in poslovnega prestrukturiranja ter optimizacije poslovnih procesov. Znotraj Skupine Hidria je v obdobju 16 let v več hčerinskih podjetjih opravljal funkcije vodje tehničnega področja, direktorja poslovne enote in glavnega direktorja, zatem pa je bil 2 leti član uprave družbe Trimo. Pred nastopom funkcije izvršnega direktorja DUTB je bil generalni direktor družbe Alpina, kjer je vodil in upravljal vse ključne procese v Skupini Alpina ter njeno uspešno finančno in poslovno prestrukturiranje.

Dr. Andraž Grum, izvršni direktor DUTB, bo svojo funkcijo nastopil 27. maja 2019. Ima skoraj 20 let delovnih izkušenj v različnih gospodarskih, pretežno finančnih družbah, v katerih je zasedal vodstvene položaje. Po izobrazbi je doktor ekonomskih znanosti. Skozi dolgoletno kariero je pridobil poglobljena znanja in izkušnje s področij finančnih analiz, vrednotenja premoženja, podjetniških financ, upravljanja problematičnih naložb, uravnavanja tveganj, investicijskega upravljanja in korporativnega upravljanja. Svojo poslovno pot je začel v Abanki na področju analiz trga kapitala in portfeljskega upravljanja. V družbi Triglav Skladi je skrbel za upravljanje vzajemnih skladov. Nato je kariero razvijal v družbah Vipa Holding, Deželna banka Slovenije in DBS Nepremičnine. Bil je tudi član nadzornih svetov več podjetij in finančnih družb. Je imetnik licence za borznega posrednika in upravljavca premoženja ter licence za zavarovalnega zastopnika in posrednika.

Attachments